Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

Новини от град Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча.

GOCE.BG е мястото, в което ще намериш нужната ти информация за всичко, което се случва в общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. Този уебсайт представлява онлайн каталог и информационен портал, събрани в едно. GOCE.BG съдържа тематични страници за бизнеса и живота в трите общини. Ще ви предоставяме ежедневно важни новини и информация касаещи бизнеса и живота в региона. 

Най-важните новини от община Гоце Делчев и региона. 

Списък с лечебните заведения, в област Благоевград, провеждащи ваксинации срещу COVID-19

Регионална здравна инспекция Благоевград обяви лечебните заведения и екипи за провеждане на ваксинации срещу COVID-19. В приложения списък са предоставени адресите и телефоните за връзка със съответното лечебно заведение или екип.

Проведоха се консултации за определяне състава на СИК в община Гоце Делчев за предстоящите парламентарни избори

Днес по  покана на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов се проведоха консултации с упълномощените представители на парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на СИК в община Гоце Делчев за предстоящите парламентарни избори на 4 април 2021 г. Със заповед на кмета на община Гоце Делчев са образувани 41 СИК, като […]

3 849 202,20 лв. за нова площадка за депониране на твърди битови отпадъци

Площадката на която  се депонират ТБО,  е  на около   1,5  км. югоизточно   от с. Барутин. Представлява котловина от открита кариера на бившия рудник „Изгрев“ (от находище Доспат), с площ от около 10 дка, образуван от изземване на рудна маса Предвиждало се е да събира и съхранява ТБО от територията  на  Община  Доспат  –  гр.  Доспат […]

Община Гоце Делчев стартира проект за почти 461 хиляди лева

На 01.03.2021 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“ със срок за изпълнение 12 месеца – от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г. Стойността на проекта е 460 974,77 лева, от които 391 828,55 лв. европейско и 69 146,22 лв. национално съфинансиране. Проектът се финансира 100 % по […]

Търг за 574 хиляди лева на община Гоце Делчев по енергийна ефективност

Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради в гр. Гоце Делчев по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:      „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев“ №29, вход А“ Обособена позиция № 2:      „Енергийна ефективност […]

Община Хаджидимово търси изпълнител за асфалтиране на улици

Предметът на настоящата обществена поръчка  e “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО” по две обособени позиции Обособена позиция №1:“Благоустрояване на улици на територията на село Теплен, община Хаджидимово“, Обособена позиция №2:“Благоустрояване на улици на територията на село Беслен, община Хаджидимово“ Обхват на строителните интервенции, предмет на Обособена позиция №1: “Благоустрояване на улици на […]

ПМГ „Яне Сандански“ стана едно от първите училища в страната избрани да станат част от проекта на МОН за прилагане модела на обучение „1:1“

Гоцеделчевската Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ стана едно от десетте училища в България, избрани да станат част от проекта на МОН за прилагане модела на обучение „1:1“ Елитното училище е и първото в област Благоевград, което прилага този учебен подход. Той стартира с една паралелка – 8 б клас, в която учениците и учителите вече започнаха […]

С одобрен проект от община Гоце Делчев ще бъде санирана детската градина в село Мосомище

„Проект прилагащ мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ „Пролет“, с.Мосомище“ на община Гоце Делчев по програма “Красива България“ бе одобрен и през тази година предстои неговото реализиране. Проектът включва: въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата – топлоизолиране на външни стени и покрив; доставка и монтаж на нов котел за преминаване към […]

До 25. февруари Община Хаджидимово набира кандидати за строител на физкултурен салон за почти 602 хиляди лева

Предметът на настоящата обществена поръчка „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ I-529, 530, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА ГР. ХАДЖИДИМОВО“ В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка чрез публично състезание, с което местното СУ Никола Вапцаров“ ще се сдобие след изпълнението на проекта най-сетне за първи път в историята си с чисто нов физкултурен […]

Набират се документи за обществена поръчка на стойност 65 хил. лева от община Гърмен

Предметът на  настоящата обществена поръчка е „Осъществяване на oбществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции: Ob]estweОбособена позиция № 1 „Гоце Делчев – Ореше – Гоце Делчев”, Обособена позиция № 2 „Гоце Делчев – Рибново – Гоце Делчев”,Обособена позиция № 3 „ Гоце Делчев – Хвостяне – Гоце Делчев”, Обособена позиция № 4 „Гоце Делчев – Дебрен […]