Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

До 25. февруари Община Хаджидимово набира кандидати за строител на физкултурен салон за почти 602 хиляди лева

До 25. февруари Община Хаджидимово набира кандидати за строител на физкултурен салон за почти 602 хиляди лева
Новини

Предметът на настоящата обществена поръчка „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ I-529, 530, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА ГР. ХАДЖИДИМОВО“

В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка чрез публично състезание, с което местното СУ Никола Вапцаров“ ще се сдобие след изпълнението на проекта най-сетне за първи път в историята си с чисто нов физкултурен салон. Изпълнителят, който е одобрен следва да извърши съответните строително-монтажни работи по изграждане на новопроектираната сграда, представляваща физкултурен салон, е ситуирана южно на калкан към блокове „А“ и „Б“ на 26-класно училище, съобразно изискванията на изготвената и одобрена пълна техническа документация – технически проект с приложени обяснителни записки, количествени сметки и издадено Разрешение за строеж № 21/10.07.2018 г. в УПИ I-529, 530 в КВ. 20 по плана на гр. Хаджидимово, издадено от Главния архитект на Община Хаджидимово.

Новопроектираната сграда, представляваща физкултурен салон, е ситуирана южно на калкан към блокове „А“ и „Б“ на 26-класно училище СУ „Никола Вапцаров“. Предвидена е топла връзка от главното фоайе на училището, което е на кота +1,90 от кота готов под на физкултурния салон. От фоайето на училището достъпът до залата е с едно рамо на новопроектираната стълба, а с второ рамо се достига до кота +2,80 до фитнес залата. за използване на физкултурния салон за извънкласна дейност е предвиден самостоятелен вход от улица в североизточната част на  сградата.  предвидена  е  пряка  връзка  от  физкултурния  салон  директно  към  двора  на училището за открити спортни занимания.

На кота ±0,00 и върху обща площ от 782,52 кв.м. са организирани физкултурен салон, коридор, стълбище, тоалетна  с  преддверия  за  мъже,  тоалетна  с  преддверия  за  жени, съблекалня с душове за мъже и съблекалня с душове за жени. На кота +2,80 е организирана фитнес зала, която може да се използва и като втори салон за началните класове от първи до трети клас.

Подовите настилки са: винилова настилка за физкултурния салон, гумирана настилка за фитнес залата и гранитогрес за всички останали помещения. Обработките и квадратурите на отделните помещения са посочени в таблица към графичната част на проекта. Предвиден е метален парапет с вертикален пълнеж към стълбището с височина 110 см.

Фасадите са решени със силиконова мазилка и цокъл от естествен камък, местата на които  са  отбелязани  по  фасадните  планове.  За  физкултурния  салон  е  осигурено  обилно естествено осветление двустранно от изток и запад по дългите фасадни стени. Дограмата е предвидена да бъде PVC със стъклопакет.

Технически показатели:

Площ на имота = 14 735 м2

Параметри на сградата: Застроена площ = 782,52 м2

Застроена площ втори етаж = 125,52 м2

Разгъната застроена площ = 908,04 м2

Плътност  на  застрояване  =  12,82%  <  40%  (съгласно  чл.  41,  ал.  4  от  Наредба  №7  за

ПНУОВРУЗ)

Кинт = 0,36 < 1,2 (съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредба №7 за ПНУОВРУЗ)

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с