Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

3 849 202,20 лв. за нова площадка за депониране на твърди битови отпадъци

3 849 202,20 лв. за нова площадка за депониране на твърди битови отпадъци
Новини

Площадката на която  се депонират ТБО,  е  на около   1,5  км. югоизточно   от с. Барутин. Представлява котловина от открита кариера на бившия рудник „Изгрев“ (от находище Доспат), с площ от около 10 дка, образуван от изземване на рудна маса

Предвиждало се е да събира и съхранява ТБО от територията  на  Община  Доспат  –  гр.  Доспат и селата Барутин, Црънча, Бръщен, Любча, Чавдар и Змеица с общ брой на населението 11 хил. жители. В момента на него се депонират отпадъците от общините  Доспат, Девин, Борино и Сатовча с население от над 46 000 човека.
Това налага и промените в първоначалния проект, свързани с увеличаване на капацитета на депото. С първата промяна от 2010г. се постига удължаване на експлоатационния срок на съоръжението с 5 години, чрез увеличаване на площта за депониране, без да се излиза извън границите на обекта.
С настоящата промяна срокът за експлоатация е увеличен с още 15 години. Това е постигнато с надграждане на депото във височина, отново без да се излиза извън границите на имота.
Поръчката е за Извършване на Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: „Реконструкция и модернизация регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино, Сърница и Сатовча находящ се в ПИ №8150 по плана на с. Барутин, местност „Долно ливаде” община Доспат“., съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и основните изисквания към строежите, ще се осъществява спрямо одобрени процедури за строителство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с