Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

Набират се документи за обществена поръчка на стойност 65 хил. лева от община Гърмен

Набират се документи за обществена поръчка на стойност 65 хил. лева от община Гърмен
Общини

Предметът на  настоящата обществена поръчка е „Осъществяване на oбществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции: Ob]estweОбособена позиция № 1 „Гоце Делчев – Ореше – Гоце Делчев”, Обособена позиция  2 „Гоце Делчев – Рибново – Гоце Делчев”,Обособена позиция  3 „ Гоце Делчев – Хвостяне – Гоце Делчев”, Обособена позиция  4 „Гоце Делчев – Дебрен – Гоце Делчев” и Обособена позиция № 5 „Гоце Делчев – Ковачевица – Гоце Делчев“

Кратко описание на обществената поръчка – Целта на възлагане на настоящата обществена поръчка е осигуряване на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми от общинската, транспортна схема, включващи маршрутни разписания по съответните обособени позиции.
Общественият превоз на пътници следва да бъде изпълняван съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, Закона за движение по пътищата и други нормативни актове, отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт, както и съгласно настоящата Техническа спецификация.
Последен срок за подаване на офертите: 15.02.2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с