Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

Община Гоце Делчев стартира проект за почти 461 хиляди лева

Община Гоце Делчев стартира проект за почти 461 хиляди лева
Новини

На 01.03.2021 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“ със срок за изпълнение 12 месеца – от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г.

Стойността на проекта е 460 974,77 лева, от които 391 828,55 лв. европейско и 69 146,22 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектът предвижда изпълнение на две основни дейности:

Патронажна грижа

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (до 2 часа на ден).
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

 1. Осигуряване на ЛПС.
 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.
 4. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

В проекта ще бъдат обхванати 457 лица, като от тях:

 • 53 лица ще получават патронажна грижа;
 • 244 са лицата, които ползват социални услуги, делегирани от държавата дейности ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.;
 • 160 лица, заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с