Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

ПМГ „Яне Сандански“ спечели проект по програмата „Природата в училище-знак за бъдещето” и националната кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“

ПМГ „Яне Сандански“ спечели проект по програмата  „Природата в училище-знак за бъдещето” и националната кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“
Новини

То е финансирано по програма ПУДООС, a проектът на училището носи името „Нашата еколаборатория“

Изборът на термина ЕКОЛАБОРАТОРИЯ в названието на проекта е метафора на амбицията ни да учениците да се превърнат в „лаборанти“, чиято работа води до популяризиране и реализиране на различни идеи и дейности, свързани с опазването на околната среда. А с навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, възниква необходимостта от повишаване на екологичната култура и създаване на екологични кътове, в които учениците да обогатяват екологичното си възпитание с практическа активност, да прекарват свободното си време, съчетавайки полезния труд с отдиха на открито.

Основните дейности на проекта ще бъдат:

–              Изграждане на екологичен кът в двора на училището, който ще служи и за място, където членовете на общността ще намират и локация за отдих;

–              Провеждане на уроци на открито по природни науки, свързани с трупането на допълващи знания за опазване на околната среда;

–              Създаване на дигитална обучителна брошура с екологично образователно съдържание, съдържаща още информация за предстоящи екологични инициативи, изложби и събития;

–              Да бъде изградена фейсбук училищна страница, в която всеки ще може да  сигнализира за дейности, нарушаващи екологичното равновесие и заплашващи природата;

–              Участие на учениците, техните учители и служители на училището със собствен и доброволен труд в изграждането на специален екокът чрез поставянето на перголи в зоната му, изграждане на малък подиум, монтиране на специално осветление на централната алея, поставянето на кошове за разделно събиране на отпадъци, също така в засаждането на цветя и декоративни растения;

–              Осъществяване на продължителност на ангажимента сред учениците, техните учители и служители на училището, чрез включването им със собствен и доброволен труд в поддръжката на изградения екокът;

–              Осъществяване на взаимодействие с община Гоце Делчев, разполагаща със свой разсадник за осигуряването и предоставянето на цветя и различни декоративни растения за засаждане, а така също и с допълнителна логистична подкрепа;

–              Популяризиране и публично отчитане на дейностите по проекта – търсене на решения и разпределяне на отговорностите – комуникация с институциите /община, неправителствени организации, медии/ или чрез доброволчески групи и участие с труд;

–              Създаване на зони за разделно събиране на различни видове отпадъци в кошове за пластмаса, стъкло и хартия, които да бъдат поставени на всеки етаж от училищната сграда и дворното място, а учениците реално да участват в съблюдаването на правилното им отделяне, чрез поемането на ангажимента да бъдат отговорници за изхвърлянето им в отредените за това специални общински съдове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с