Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

Търг за 574 хиляди лева на община Гоце Делчев по енергийна ефективност

Търг за 574 хиляди лева на община Гоце Делчев по енергийна ефективност
Проекти

Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради в гр. Гоце Делчев по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1:      „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев“ №29, вход А“
Обособена позиция № 2:      „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” блок №27 и блок №28“.
Дейностите, предмет на настоящата поръчка, включват:

  • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ за обектите; Изпълнение на СМР предвидени в инвестиционния проект и гарантиращи въвеждане на обекта в експлоатация, в т.ч: Изпълнени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, с които се постига клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, обект на интервенция по поръчката; Въведени мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;Изпълнени всички необходими дейности в съществуващата сграда съгласно изискванията на Възложителя.
  • Упражняване на авторски надзор на обекта;

Обектът е трета категория строеж, съгласно чл. 137,  ал. 1, т. 3, буква „в“ на ЗУТ и чл. 6, ал. 3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Срок за подаване на документи за участие в публичното състезание: 04.03.2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с