Съобщение до собствениците на кучета от община Гоце Делчев

Общинска администрация гр. Гоце Делчев уведомява собствениците на кучета за задълженията им като притежатели на домашни любимци. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на кучета са задължени: Да представят кучетата, навършили 6-седмична възраст на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за официална идентификация чрез поставяне на микрочип (инжектируем транспондер) и издаване […]

Търси се доставчик на мобилно оборудване за инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в Гоце Делчев

Обявена бе процедура за доставка на мобилно оборудване за инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е кметът на община Гоце Делчев, а тя се възлага съвместно от община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово, […]

Приключи конкурсът за доставка на снегопочистваща техника и инвентар, обявена от община Гоце Делчев

Документите на кандидатите вече са подадени и предстои да бъдат разгледани в регламентирания от закона срок Процедурата по И.Н.: 53245814 със CPV/КОП кодове 34143000 вече приключи, а победителят ще бъде предложилият най-ниска цена. При одобрение спечелилият ще трябва да достави снегопочистваща техника на стойност 50 хиляди лева, която да помага в условия на по-сериозни зимни условия. За тези […]