Обществена поръчка за транспортни услуги на стойност 55 000 лева в община Гърмен

Община Гърмен обяви конкурс, по който офертите се подават до 20. април Процедурата е за съществяване на oбществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Гоце Делчев – Ореше – Гоце Делчев”, Обособена позиция № 2 „Гоце Делчев – Рибново – Гоце Делчев”, Обособена […]

Община Гоце Делчев стартира проект за почти 461 хиляди лева

На 01.03.2021 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“ със срок за изпълнение 12 месеца – от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г. Стойността на проекта е 460 974,77 лева, от които 391 828,55 лв. европейско и 69 146,22 лв. национално съфинансиране. Проектът се финансира 100 % по […]

Община Хаджидимово търси изпълнител за асфалтиране на улици

Предметът на настоящата обществена поръчка  e “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО” по две обособени позиции Обособена позиция №1:“Благоустрояване на улици на територията на село Теплен, община Хаджидимово“, Обособена позиция №2:“Благоустрояване на улици на територията на село Беслен, община Хаджидимово“ Обхват на строителните интервенции, предмет на Обособена позиция №1: “Благоустрояване на улици на […]

Поръчка за 100 хиляди лева от община Гърмен

Предметът на поръчката е: „Изграждане на трафопост КТП 1.800/20/04 находящ се в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Марчево, кабел   СрН 20kV и ниско напрежение НН 1kV.“  Обектът е трета категория строеж, съгласно чл.137, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Има минимален срок на изпълнение 60 дни и […]