Обществена поръчка за близо 200 000 лева за ремонт на покриви

По нея офертите ще се набират до 20.04.2021 г.  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-ремонтни дейности на обекти собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) с цел избор на изпълнител за сключване на договор. Предвидено е да се извършат ремонтно – възстановителни работи на покриви на сгради, находящи се в „Държавен резерв“ […]